Gastronomia nadal będzie działać na Pergoli. Co najmniej do końca sierpnia, gdy sąd wyda ponowny wyrok w sporze z Halą Ludową. 

Sąd okręgowy stanął po stronie Hali Ludowej w sporze z restauratorem Sławomirem Onufrejowem, właścicielem firmy Invest System-EU. Sąd okręgowy przyjął zażalenie na postanowienie sądu rejonowego. Ten ostatni orzekł, że do czasu zakończenia sporu w sądzie dzierżawca restauracji ma prawo do prowadzenia działalności na Pergoli. Teraz musi jeszcze raz przeanalizować sprawę.