O tym, jakimi prawami rządzą się umowy zawierane miedzy przedsiębiorcą a klientem poza lokalem firmy, na łamach magazynu Alterbusiness.Info opowiada Adam Puchacz, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci.